SIMENSBRÅTVEIEN

OSLO

Ferdigstilt i 4.kvartal 2010. Bestående av en 2 manns bolig og en 8-mansbolig. Alle 10 boenhetene er solgt og overlevert.